U bent hier

Detachering van werknemers

Een werknemer wordt gedetacheerd wanneer hij door de werkgever naar het buitenland wordt gestuurd om er voor een bepaalde tijd te werken.

Voorbeeld : een Duitse informaticus wordt door zijn Duits bedrijf gedetacheerd om gedurende vijf maanden bij een Belgische klant van zijn werkgever een analyse uit te voeren.

Regelgeving

Wanneer een werknemer in een land van de Europese Unie wordt gedetacheerd, moet de werkgever de arbeidsvoorwaarden (arbeidsduur, verloven, welzijn …) en loonsvoorwaarden naleven van het land waarnaar hij de werknemer detacheert. Wanneer de arbeidsvoorwaarden in het land van oorsprong echter gunstiger zijn, mag de werkgever deze toepassen.
Deze regels zijn vastgelegd in het Europees Parlement (de richtlijn 96/71/CE) en aangenomen als Belgische wet.

Meer info over de Europese richtlijn over detachering van werknemers, op de portaalsite van de Europese Unie

Sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers

De gedetacheerde werknemer blijft onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar hij gewoonlijk is tewerkgesteld en dus niet aan het stelsel van het land van onthaal. In principe is de duur van de detachering in een ander land niet langer dan twaalf maanden.

Meer info over de detachering van werknemers, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer info over sociale zekerheid bij detachering, op de portaalsite van de sociale zekerheid.