Detachering van werknemers in België


Een werkgever die zijn maatschappelijke zetel heeft gevestigd buiten Belgisch grondgebied kan werknemers in België detacheren om dienstprestaties te verrichten. Hij moet dan de arbeidsvoorwaarden die van kracht zijn in België naleven.

Meer info over de te volgen procedures bij een detachering van werknemers in BelgiëExterne link, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.

Te vervullen formaliteiten

Een buitenlandse werkgever (of zijn mandataris) die een van zijn werknemers in België wil detacheren, moet een verplichte elektronische aangifte indienen: Limosa.

Bepaalde categorieën van personen zijn vrijgesteld van deze aangifte door de aard of de korte duur van de activiteiten in België. Dat is bijvoorbeeld het geval voor artiesten, diplomaten, werknemers in de internationale transportsector of deelnemers aan een wetenschappelijk congres.

Meer info over de verplichte Limosa-aangifteExterne link, op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Contactpunt in België

Het Belgische verbindingsbureau vormt het eerste aanspreekpunt voor een buitenlandse werkgever die werknemers wenst te detacheren in België.  Het bureau moet de werkgevers en de in België gedetacheerde werknemers inlichtingen verschaffen over algemene vragen over het arbeidsrecht en hen naar de bevoegde diensten doorverwijzen. Het verbindingsbureau moet er ook op toezien dat de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde werknemers worden nageleefd.

FOD Werkgelenheid, Arbeid en Sociaal overleg
Algemene Directie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen
Ernest Blerotstraat  1
1070  Brussel
Telefoon:  + 32 (0)2 233 48 22 of + 32 (0)2 233 47 71
Fax:  + 32 (0)2 233 48 21
E-mail:  iab@werk.belgie.be

Werk

Niet gevonden wat u zocht?