Werk

Einde van de arbeidsovereenkomst


Elke partij kan een arbeidsovereenkomst op elk ogenblik verbreken, op voorwaarde dat bepaalde nauwkeurige regels worden nageleefd. Deze regels zijn bijvoorbeeld:

Men spreekt van ontslaan wanneer de werkgever de overeenkomst verbreekt, en van ontslag nemen als de verbreking uitgaat van de werknemer.

Andere situaties waarin een arbeidsovereenkomst afloopt

Een einde van een arbeidsovereenkomst vindt niet alleen zijn oorsprong in een eenzijdige verbreking door een van de partijen. Een arbeidsovereenkomst eindigt ook:

Documenten die aan het einde van de arbeidsovereenkomst moeten worden overhandigd

Aan het einde van een arbeidsovereenkomst moet de werkgever bepaalde belangrijke documenten leveren, zoals de fiscale fiche, de individuele rekening van de laatste betalingen of het vakantieattest voor werknemers. De werkgever moet ook een werkloosheidsattest (formulier C4) overhandigen, waarmee de werknemer een werkloosheidsuitkering kan aanvragen.

Meer info over het einde van een arbeidsovereenkomstExterne link, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.

Niet gevonden wat u zocht?