Ontslag


 

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Als de arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor onbepaalde tijd, kan elke partij de overeenkomst beëindigen, mits zij een termijn naleeft waarin de arbeid voortgezet wordt. Dit is de opzeggingstermijn.

Meer info over het verbreken van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdExterne link, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In principe is het niet mogelijk om door een opzegging een einde te maken aan een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk.

De wet heeft echter voorzien dat de partij die de overeenkomst vroegtijdig en zonder dringende reden verbreekt, een vergoeding moet betalen aan de andere partij. Deze vergoeding is in principe een bedrag dat overeenkomt met het bedrag van de bezoldiging die verschuldigd was tot het einde van de arbeidsovereenkomst.

Meer info over het verbreken van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijdExterne link, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.

Kennisgeving van opzegging

De opzegging moet worden verstuurd per aangetekende brief, of bij gerechtsdeurwaarderexploot. De werkgever kan zijn schriftelijke opzegging ook overhandigen aan zijn werkgever, in tweevoud. De werkgever tekent de kopie voor ontvangst.

De melding van opzegging moet altijd het begin en de duur van de opzegging vermelden.

Meer info over het einde van de arbeidsovereenkomstExterne link, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.

Werk

Niet gevonden wat u zocht?