De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona)


Met de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) kan de werkgever de aanwerving en uitdiensttreding van een werknemer elektronisch aangeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Dimona is verplicht voor alle werkgevers, de overheidsdiensten inbegrepen.

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling indienen

Deze aangifte gebeurt zeer eenvoudig. Ze bevat alleen de noodzakelijke gegevens van de werkgever en werknemer, en de datum van in- of uitdiensttreding.

Een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling indienen (DIMONA)Externe link op de portaalsite van de sociale zekerheid. U kunt Dimona ook telefonisch uitvoeren, op het nummer 02 511 51 51.

Werkgevers uit de lokale en provinciale overheidssector die aangesloten zijn bij de RSZPPO (Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) dienen de "DimonaPPL" in. Een DimonaPPL indienenExterne link op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Werk

Niet gevonden wat u zocht?