U bent hier

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona)

Met de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) kan de werkgever de aanwerving en uitdiensttreding van een werknemer elektronisch aangeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Dimona is verplicht voor alle werkgevers, de overheidsdiensten inbegrepen.

U kunt een Dimona indienen via deportaalsite van de sociale zekerheid of telefonisch op het nummer 02 511 51 51.

Werkgevers uit de lokale en provinciale overheidssector die aangesloten zijn bij de RSZPPO (Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) moeten een "DimonaPPL" indienen.
Een DimonaPPL indienen op de portaalsite van de sociale zekerheid.