U bent hier

Arbeidskaart

 

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie op deze pagina behoort geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.
 
De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist. 
 
Algemene informatie over de zesde staatshervorming

 

Arbeidskaart voor loontrekkenden

Buitenlandse werknemers die als loontrekkende (met andere woorden met een arbeidsovereenkomst) in België willen werken, hebben een arbeidskaart nodig. Die voorwaarde geldt niet voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese economische ruimte en voor de onderdanen van Zwitserland.

Er bestaan drie types arbeidskaarten:

  • Arbeidskaart A, die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen, bij alle werkgevers en voor een onbepaalde tijd.
  • Arbeidskaart B, die geldt bij één werkgever en beperkt is tot één jaar.
  • Arbeidskaart C, die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en voor alle werkgevers. Deze arbeidskaart is van beperkte duur (één jaar hernieuwbaar).

Meer informatie over de arbeidskaart vindt u op de site van de Vreemdelingenzaken.

Aanvragen voor arbeidskaarten

Deze aanvragen gebeuren via de modelformulieren die de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling ter beschikking stellen.

Meer info over het aanvragen van een arbeidskaart:

Studenten, stagiairs en au-pairwerkers

Buitenlandse studenten (buiten de Europese economische ruimte) die in België willen werken, moeten ook in het bezit zijn van een arbeidsvergunning. Hetzelfde geldt voor au-pairwerkers en voor stagiairs.

Nieuwe lidstaten

Voor de nieuwe lidstaten van de Europese Unie gelden bijzondere regels. Tijdens een overgangsperiode is het vrij verkeer van werknemers uit die landen onderworpen aan beperkingen.

Voor werknemers die solliciteren voor een knelpuntberoep worden de regels versoepeld:

Meer informatie over de overgangsmaatregelen die gelden in België via de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.