Werk

Jaarlijkse vakantie


 

Aantal dagen

In de privésector is het aantal dagen vakantie waarop een werknemer recht heeft afhankelijk van het aantal dagen dat hij in het voorgaande jaar heeft gewerkt. Een volledig gewerkt jaar geeft in het volgende jaar recht op:

  • 20 dagen vakantie voor een vijfdagenweek
  • 24 dagen voor een zesdagenweek

Vakantiegeld

Arbeidsprestaties geven recht op vakantiegeld. Dat vakantiegeld verschilt naargelang het statuut van de werknemer:

  • Het vakantiegeld van arbeiders en leerling-arbeiders (en van niet-zelfstandige kunstenaars) wordt uitgekeerd door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)Externe link of door een bijzonder vakantiefonds. Het brutobedrag komt overeen met 15,38% van het loon verdiend in het voorgaande jaar. In principe wordt het vakantiegeld uitgekeerd wanneer de hoofdvakantie wordt genomen en ten vroegste op 2 mei.
  • Het vakantiegeld voor bedienden wordt rechtstreeks uitgekeerd door de werkgever. Het omvat het normale loon voor de vakantiedagen en een supplement per gepresteerde of gelijkgestelde maand in het jaar voordien. Dat supplement komt overeen met 1/12 van 92% van het brutoloon van de maand waarin de vakantie begint.
  • Voor sommige categorieën van werknemers (jongeren en ouderen) en ook voor werklozen en gepensioneerden gelden er specifieke regels.
  • Het vakantiegeld van zeelieden in de koopvaardij wordt betaald door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ)Externe link.

Meer informatie over de jaarlijkse vakantieExterne link via het portaal van de sociale zekerheid.

Meer informatie over de jaarlijkse vakantie in de overheidssectorExterne link vindt u op de portaalsite ambtenaren

Niet gevonden wat u zocht?