Werk

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking


 

Algemene regeling

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn stelsels die werknemers de mogelijkheid geven om hun loopbaan tijdelijk stop te zetten of te verminderen.

Tijdskrediet heeft betrekking op werknemers in de privésector, loopbaanonderbreking is een gelijksoortige maatregel voor werknemers bij de overheid.

Thematische loopbaanonderbreking

Naast de twee genoemde algemene stelsels bestaan er ook specifieke stelsels, die gebonden zijn aan een welomschreven reden. Die specifieke stelsels zijn ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische bijstand.

Onderbrekingsuitkeringen

Onder bepaalde voorwaarden kent de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) onderbrekingsuitkeringen toe.

Meer informatie over tijdskredietExterne link vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over loopbaanonderbreking en tijdskredietExterne link vindt u op de site van de RVA.

Bereken online de uitkering van uw loopbaanonderbreking.

Gevolgen voor het pensioen

Bepaalde perioden van tijdskrediet of loopbaanonderbreking kunnen worden opgenomen bij de berekening van uw pensioen.

Meer informatie over de gelijkstelling van het pensioen bij perioden van inactiviteit vindt u op de site van de Rijksdienst voor PensioenenExterne link

Niet gevonden wat u zocht?