Ouderschapsverlof


Via het systeem van ouderschapsverlof kan zowel de moeder als de vader na de geboorte of adoptie van een kind zijn/haar loopbaan tijdelijk stopzetten.

In de privésector kan een werknemer op een van de volgende manieren ouderschapsverlof opnemen:

  • Elke voltijdse of deeltijdse werknemer kan zijn loopbaan volledig opschorten gedurende vier maanden; deze periode kan worden opgedeeld in blokken van een maand.
  • Elke voltijdse werknemer kan zijn prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking gedurende acht maanden; deze periode kan worden opgedeeld in blokken van twee maanden.
  • Elke voltijdse werknemer kan zijn prestaties verminderen met 1/5 gedurende twintig maanden; deze periode kan worden opgedeeld in blokken van vijf maanden.

Het is mogelijk om deze vormen van verlof met elkaar te combineren. Het recht op ouderschapsverlof geldt vanaf de geboorte van het kind tot de leeftijd van twaalf jaar.

Tijdens zijn ouderschapsverlof krijgt de werknemer een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Meer informatie over het ouderschapsverlofExterne link vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over het ouderschapsverlofExterne link vindt u op de site van de RVA.

Werk

Niet gevonden wat u zocht?