Vaderschapsverlof


Een vader heeft bij de geboorte van zijn kind recht op 10 dagen verlof. Dat verlof moet hij opnemen binnen een periode van 4 maanden na de bevalling. Hij mag de verlofdagen in een keer of gespreid opnemen.

Gedurende de eerste 3 dagen betaalt de werkgever het volledige loon. De resterende  7 dagen ontvangt hij van het ziekenfonds een vergoeding die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt.

Meer informatie over het vaderschapsverlofExterne link vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over de uitkeringenExterne link via het portaal van de sociale zekerheid. 

Geboorteverlof voor meemoeders

Onder enkele voorwaarden hebben meemoeders recht op geboorteverlof (10 dagen binnen de vier maanden na de geboorte). Zoals bij het vaderschapsverlof betaalt de werkgever gedurende de eerste drie dagen het volledige loon uit. Voor de volgende zeven dagen ontvangt de meemoeder een tegemoetkoming van het ziekenfonds die 82 % van het begrensd bruto-dagloon bedraagt.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overlegExterne link

Werk

Niet gevonden wat u zocht?