Werk

Pensioenberekening


De pensioenberekening verschilt naargelang het pensioenstelsel.

Voor werknemers

Het bedrag van het pensioen van de werknemers wordt berekend op basis van drie kenmerken: de duur van de beroepsloopbaan, de ontvangen bezoldiging tijdens de beroepsloopbaan en de gezinstoestand.

Zie ook het portaal van de sociale zekerheidExterne link

Meer informatie over de pensioenberekening van werknemersExterne link vindt u op de site van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Voor zelfstandigen

De kenmerken die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het bedrag van wettelijk pensioen zijn dezelfde als bij werknemers (loopbaan, beroepsinkomen et gezinstoestand). Toch verschillen enkele modaliteiten. Men maakt een onderscheid tussen de beroepsinkomsten die werden geïnd voor en vanaf 1984. De jaren voor 1984 geven recht op een bijkomend pensioen. Voor de volgende jaren wordt het pensioen berekend op basis van het werkelijke beroepsinkomen.

Zie ook het portaal van de sociale zekerheidExterne link.

Meer informatie over de pensioenberekening van zelfstandigenExterne link vindt u op de site van het RSVZ.

Voor ambtenaren

Het pensioenstelsel van statutaire ambtenaren verschilt sterk van dat van werknemers. Bij de berekening verrekent men niet de bezoldiging die werd verkregen tijdens de loopbaan, maar gaat men uit van een referentieloon dat overeenkomt met het gemiddelde van de bezoldiging van de laatste vijf jaar van de loopbaan.

Zie ook het portaal van de sociale zekerheidExterne link.

Meer informatie over de pensioenberekening van ambtenarenExterne link vindt u op de site van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

Bij een gemengde loopbaan

De pensioeninstellingen wisselen informatie uit om het pensioen te berekenen van werknemers die een gemengde loopbaan hadden.

Meer informatie over gemengde loopbaanExterne link via het portaal van de sociale zekerheid

Meer informatie over cumulatieregels voor de werknemersExterne link via het portaal van de sociale zekerheid Meer informatie over cumulatieregels voor de zelfstandigenExterne link via het portaal van de sociale zekerheid
Meer informatie over cumulatieregels voor de ambtenarenExterne link via het portaal van de sociale zekerheid

Raming van het pensioenbedrag

Een toekomstige gepensioneerde die de leeftijd van 55 jaar bereikt, ontvangt automatisch een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken pensioenrechten, samen met een overzicht van zijn loopbaan. Werknemers en zelfstandigen krijgen deze mededeling automatisch.

Meer informatie om het bedrag van uw toekomstig pensioen te berekenenExterne link vindt u op de site van de RVP.

Meer informatie over de berekening van het bedrag van uw toekomstige pensioenExterne link vindt u op de site van het RSVZ.

U kunt een simulatie doen om het bedrag van het wettelijk pensioen te berekenenExterne link op de portaalsite over de sociale zekerheid.

Niet gevonden wat u zocht?