U bent hier

Pensioenberekening

De pensioenberekening verschilt naargelang het pensioenstelsel.

Voor werknemers

Het bedrag van het pensioen van de werknemers wordt berekend op basis van drie kenmerken: de duur van de beroepsloopbaan, de ontvangen bezoldiging tijdens de beroepsloopbaan en de gezinstoestand.

Zie ook het portaal van de sociale zekerheid

Meer informatie over de pensioenberekening van werknemers vindt u op de site van de Pensioendienst (FPD).

Voor zelfstandigen

De kenmerken die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het bedrag van wettelijk pensioen zijn dezelfde als bij werknemers (loopbaan, beroepsinkomen et gezinstoestand). Toch verschillen enkele modaliteiten. Men maakt een onderscheid tussen de beroepsinkomsten die werden geïnd voor en vanaf 1984. De jaren voor 1984 geven recht op een bijkomend pensioen. Voor de volgende jaren wordt het pensioen berekend op basis van het werkelijke beroepsinkomen.

Zie ook het portaal van de sociale zekerheid

Meer informatie over de pensioenberekening van zelfstandigen vindt u op de site van de FPD

Voor ambtenaren

Het pensioenstelsel van statutaire ambtenaren verschilt sterk van dat van werknemers. Bij de berekening verrekent men niet de bezoldiging die werd verkregen tijdens de loopbaan, maar gaat men uit van een referentieloon dat overeenkomt met het gemiddelde van de bezoldiging van de laatste vijf jaar van de loopbaan.

Zie ook het portaal van de sociale zekerheid

Meer informatie over de pensioenberekening van ambtenaren vindt u op de site van de FPD

Bij een gemengde loopbaan

De pensioeninstellingen wisselen informatie uit om het pensioen te berekenen van werknemers die een gemengde loopbaan hadden.

Meer informatie over gemengde loopbaan via het portaal van de sociale zekerheid

Meer informatie over cumulatieregels voor de werknemers via het portaal van de sociale zekerheid

Meer informatie over cumulatieregels voor de zelfstandigen via het portaal van de sociale zekerheid

Meer informatie over cumulatieregels voor de ambtenaren via het portaal van de sociale zekerheid

Raming van het pensioenbedrag

Een toekomstige gepensioneerde die de leeftijd van 55 jaar bereikt, ontvangt automatisch een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken pensioenrechten, samen met een overzicht van zijn loopbaan. Werknemers en zelfstandigen krijgen deze mededeling automatisch.

Meer informatie om het bedrag van uw toekomstig pensioen te berekenen vindt u op de site van de FPD.

Meer informatie over de berekening van het bedrag van uw toekomstige pensioen vindt u op de site van het RSVZ.

U kunt een simulatie doen om het bedrag van het wettelijk pensioen te berekenen op de portaalsite over de sociale zekerheid.