U bent hier

Overlevingspensioen

Als de echtgenoot die een ouderdomspensioen kreeg of hierop recht had komt te overlijden, kan de overlevende echtgenoot een overlevingspensioen of een overgangsuitkering krijgen.

Net zoals de ontvanger van een ouderdomspensioen, kan de gerechtigde van een overlevingspensioen onder bepaalde voorwaarden – en rekening houdende met de voorziene barema's – een beroepsactiviteit uitoefenen. De overgangsuitkering is daarentegen onbeperkt cumuleerbaar met een beroepsactiviteit en sociale uitkeringen.

Meer informatie over het overlevingspensioen via het portaal van de sociale zekerheid.

Bekomen van een overlevingspensioen of overgangsuitkering

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U moet de minimale leeftijd hebben. Die leeftijd wordt geleidelijk aan opgetrokken.
  • Het overlijden moet minstens een jaar na het huwelijk plaatsvinden, behalve:
    • als tijdens het huwelijk een kind is geboren
    • als het overlijden het gevolg is van een ongeval dat plaatsvond na de huwelijksdatum
    • als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving

Wanneer u niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde kan u een overgangsuitkering krijgen gedurende 12 maanden (zonder kinderlast) of 24 maanden (met kinderlast).

Meer informatie over het overlevingspensioen via het portaal van de sociale zekerheid.

Meer informatie over de berekening van het overlevingspensioen vindt u op de website van de Pensioendienst (FPD).

Meer informatie over het overlevingspensioen in het kader van een gemengde loopbaan via het portaal van de sociale zekerheid.

Meer informatie over de rechthebbenden op een overlevingspensioen vindt u op de website van de FPD.

Meer informatie over het overlevingspensioen voor zelfstandigen vindt u op de website van het RSVZ.

Meer informatie over het overlevingspensioen voor ambtenaren vindt u op de website van de FPD.