Werk

Overlevingspensioen


Als de echtgenoot die een ouderdomspensioen kreeg of hierop recht had komt te overlijden, kan de overlevende echtgenoot een overlevingspensioen krijgen.

Net zoals de ontvanger van een ouderdomspensioen, kan de gerechtigde van een overlevingspensioen onder bepaalde voorwaarden – en rekening houdende met de voorziene barema's – een beroepsactiviteit uitoefenen.

Meer informatie over het overlevingspensioenExterne link via het portaal van de sociale zekerheid.

Bekomen van een overlevingspensioen

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet u aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

  • U moet minstens 45 jaar zijn of, als u jonger bent, een kind ten laste hebben of blijvend arbeidsongeschikt zijn voor minstens 66%. Voor ambtenaren en beroepen zoals mijnwerker bestaan er bijzondere regels.
  • Het overlijden moet minstens een jaar na het huwelijk plaatsvinden, behalve als tijdens het huwelijk een kind is geboren, als het overlijden het gevolg is van een ongeval dat plaatsvond na de huwelijksdatum of als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving.

Zie ook het portaal van de sociale zekerheid:

Meer informatie over het overlevingspensioenExterne link vindt u op de site van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Meer informatie over de berekening van het bedrag van het overlevingspensioenExterne link vindt u op de site van de RVP.

Meer informatie over het overlevingspensioen in het kader van gemengde loopbaanExterne link via het portaal van de sociale zekerheid.

Meer informatie over de rechthebbenden op een overlevingspensioenExterne link vindt u op de site van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Meer informatie over het overlevingspensioen voor zelfstandigenExterne link vindt u op de site van het RSVZ.

Meer informatie over het overlevingspensioen voor ambtenarenExterne link vindt u op de site van de Pensioendienst voor de Overheidssector.

 

 

Niet gevonden wat u zocht?