U bent hier

Pensioenen voor zelfstandigen

Leeftijd en pensioenaanvraag

Het vervroegd pensioen kan vanaf de leeftijd van 60 jaar ingaan, op voorwaarde dat u een beroepsloopbaan van 35 jaar heeft. Het vervroegd pensioen voor een zelfstandige zal leiden tot een verlaging van het pensioenbedrag. De toekenning van het ouderdomspensioen wordt ambtshalve onderzocht op het ogenblik dat de wettelijke pensioenleeftijd wordt bereikt, als de aanvrager zijn domicilie in België heeft.

In de andere gevallen kan de aanvrager een online een aanvraag indienen, ten vroegste een jaar voor het pensioen ingaat. De aanvraag kan ook ingediend worden bij de gemeente of bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Pensioenbonus

Zelfstandigen die beslissen om hun beroepsloopbaan te verlengen, ontvangen een pensioenbonus.

Minimumpensioen

Het wettelijk pensioen mag niet lager zijn dan een bepaald minimum. Het wordt toegekend aan werknemers die een beroepsloopbaan als zelfstandige of een gemengde loopbaan (als zelfstandigen en werknemer) kunnen bewijzen die minstens overeenkomt met 2/3 van een volledige loopbaan.

Meer informatie over de pensioenbonus voor zelfstandigen vindt u op de site van het RSVZ.

Zie ook het portaal van de sociale zekerheid.