Pensioenen voor zelfstandigen


 

Leeftijd en pensioenaanvraag

Het vervroegd pensioen kan vanaf de leeftijd van 60 jaar ingaan, op voorwaarde dat u een beroepsloopbaan van 35 jaar heeft. Het vervroegd pensioen voor een zelfstandige zal leiden tot een verlaging van het pensioenbedrag. De toekenning van het ouderdomspensioen wordt ambtshalve onderzocht op het ogenblik dat de wettelijke pensioenleeftijd wordt bereikt, als de aanvrager zijn domicilie in België heeft.

In de andere gevallen kan de aanvrager een online een aanvraag indienen, ten vroegste een jaar voor het pensioen ingaat. De aanvraag kan ook ingediend worden bij de gemeente of bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Meer informatie over pensioenen voor zelfstandigen via het portaal van de sociale zekerheidExterne link

Pensioenbonus

Zelfstandigen die beslissen om hun beroepsloopbaan te verlengen, ontvangen een pensioenbonus.

Meer informatie over de pensioenbonus voor zelfstandigenExterne link vindt u op de site van het RSVZ.

Zie ook het portaal van de sociale zekerheidExterne link.

Minimumpensioen

Het wettelijk pensioen mag niet lager zijn dan een bepaald minimum. Het wordt toegekend aan werknemers die een beroepsloopbaan als zelfstandige of een gemengde loopbaan (als zelfstandigen en werknemer) kunnen bewijzen die minstens overeenkomt met 2/3 van een volledige loopbaan.

Meer informatie over het gewaarborgde minimumExterne link vindt u op de site van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Meer informatie over het pensioenstelsel van zelfstandigenExterne link vindt u op de site van het RSVZ.

Werk

Niet gevonden wat u zocht?