Voorheffingen op het pensioen


Het pensioengeld is onderworpen aan de personenbelasting. Er worden ook een bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen op ingehouden. Deze inhoudingen gebeuren aan de bron, door de pensioendiensten.

Meer informatie over inhoudingen op het pensioenExterne link via het portaal van de sociale zekerheid.

Bedrijfsvoorheffing

De administratie int de bedrijfsvoorheffing op uw wettelijk pensioen en op eventuele extralegale pensioenen. Deze belasting hangt af van het bedrag van uw pensioen, van een eventuele cumulatie met andere pensioenen en van het aantal personen dat u nog ten laste heeft (huwelijkspartner, wettelijk samenwonende partner en/of kinderen).

Meer informatie over de bedrijfsvoorheffingExterne link vindt u op de site van de Rijksdienst voor pensioenen.

Bijdrage voor gezondheidszorg

De bijdrage voor gezondheidszorg dient voor de financiering van de ziekteverzekering. De inhouding voor gezondheidszorg mag niet tot gevolg hebben dat het bedrag van het pensioen lager is dan een bepaald bedrag.

Meer informatie over de bijdrage voor de gezondheidszorgExterne link vindt u op de site van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Meer informatie over het minimumpensioenExterne link vindt u op de site van de RVP.

Meer informatie over de minimumbedragen van het ouderdomspensioenExterne link vindt u op de site van de RVP.

Solidariteitsbijdrage

Op de wettelijke en extralegale pensioenen wordt ook een solidariteitsbijdrage geïnd. Het is de bedoeling hiermee de hoogste pensioenen te laten bijdragen aan de financiering van de laagste pensioenen.

Meer informatie over de solidariteitsbijdrageExterne link vindt u op de site van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Werk

Niet gevonden wat u zocht?