U bent hier

Voorheffingen op het pensioen

Het pensioengeld is onderworpen aan de personenbelasting. Er worden ook een bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen op ingehouden. Deze inhoudingen gebeuren aan de bron, door de pensioendiensten.

Meer informatie over inhoudingen op het pensioen via het portaal van de sociale zekerheid.

Bedrijfsvoorheffing

De administratie int de bedrijfsvoorheffing op uw wettelijk pensioen en op eventuele extralegale pensioenen. Deze belasting hangt af van het bedrag van uw pensioen, van een eventuele cumulatie met andere pensioenen en van het aantal personen dat u nog ten laste heeft (huwelijkspartner, wettelijk samenwonende partner en/of kinderen).

Meer informatie over de bedrijfsvoorheffing vindt u op de site van de Pensioendienst (FPD)

Bijdrage voor gezondheidszorg

De bijdrage voor gezondheidszorg dient voor de financiering van de ziekteverzekering. De inhouding voor gezondheidszorg mag niet tot gevolg hebben dat het bedrag van het pensioen lager is dan een bepaald bedrag.

Meer informatie over de bijdrage voor de gezondheidszorg vindt u op de site van de FPD

Meer informatie over het minimumpensioen vindt u op de site van de FPD

Meer informatie over de minimumbedragen van het ouderdomspensioen vindt u op de site van de FPD

Solidariteitsbijdrage

Op de wettelijke en extralegale pensioenen wordt ook een solidariteitsbijdrage geïnd. Het is de bedoeling hiermee de hoogste pensioenen te laten bijdragen aan de financiering van de laagste pensioenen.

Meer informatie over de solidariteitsbijdrage vindt u op de site van de FPD