U bent hier

Uitbetaling van de pensioenen

De pensioenen worden uitbetaald door:

  • de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), na een beroepsloopbaan als loontrekkende of zelfstandige
  • de FOD Financiën (Centrale dienst der vaste uitgaven – Pensioenen of CDVU-Pensioenen) na een loopbaan als ambtenaar
  • de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels  en bijdragen hebben betaald bij deze dienst

Betalingsmogelijkheden

Er bestaan verschillende mogelijkheden om het pensioen te ontvangen. Storting op uw bankrekening is de veiligste manier en geniet dus de voorkeur. Trekt u een gezinspensioen, dan moet u beschikken over een gemeenschappelijke rekening die op naam van de beide echtgenoten staat.

Indexering

Het bedrag van de pensioenen is verbonden aan de index. Dat betekent dat het regelmatig en automatisch wordt aangepast aan de evoluerende kosten van het levensonderhoud.

Meer informatie over de uitbetaling van de pensioenen vindt u op de site van de RVP.

Meer informatie over de uitbetaling van de pensioenen van ambtenaren vindt u op de site van de CDVU-Pensioenen.

Meer informatie over de uitbetaling van de pensioenen van mensen die onder bijzondere socialezekerheidsstelsels vallen, vindt u op de site van DIBISS.