Uitbetaling van de pensioenen


De pensioenen worden uitbetaald door:

  • de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), na een beroepsloopbaan als loontrekkende of zelfstandige
  • de FOD Financiën (Centrale dienst der vaste uitgaven – Pensioenen of CDVU-Pensioenen) na een loopbaan als ambtenaar
  • de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) voor personen die hebben gewerkt buiten de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en bijdragen hebben betaald bij deze dienst

Betalingsmogelijkheden

Er bestaan verschillende mogelijkheden om het pensioen te ontvangen. Storting op uw bankrekening is de veiligste manier en geniet dus de voorkeur. Trekt u een gezinspensioen, dan moet u beschikken over een gemeenschappelijke rekening die op naam van de beide echtgenoten staat.

Indexering

Het bedrag van de pensioenen is verbonden aan de index. Dat betekent dat het regelmatig en automatisch wordt aangepast aan de evoluerende kosten van het levensonderhoud.

Meer informatie over de uitbetaling van de pensioenenExterne link vindt u op de site van de RVP.

Meer informatie over de uitbetaling van de pensioenen van ambtenarenExterne link vindt u op de site van de CDVU-Pensioenen.

Meer informatie over de uitbetaling van de pensioenen door de Dienst voor de Overzeese Sociale ZekerheidExterne link vindt u op de site van de DOSZ.

Werk

Niet gevonden wat u zocht?