Studentenjob: loon


Het overeengekomen loon moet op de arbeidsovereenkomst worden vermeld. De student heeft recht op het mimimumloon van de activiteitensector waarin hij werkt. Het Toezicht op de Sociale WettenExterne link kan inlichtingen verstrekken over deze loonschalen.

Als er binnen de sector geen specifieke loonregeling voorzien is, heeft de student recht op het ‘gemiddeld minimum maandinkomen’, in verhouding tot zijn leeftijd. Dit minimumloon is verplicht als de student tewerkgesteld is voor periodes van meer dan een kalendermaand.

Barema's

De volgende tabel geeft een overzicht van het bruto minimuminkomen, uitgedrukt in maand- en uurloon, geldig sinds 1 februari 2012

Leeftijd%MaandloonUurloon (38 u/week)Uurloon (39 u/week)
211001.472,40 €8,94 €8,71 €
20941.384,06 €8,40 €8,19 €
19881.295,71 €7,87 €7,67 €
18821.207,70 €7,33 €7,14 €
17761.119,02 €6,79 €6,62 €
16701.030,68 €6,25 €6,10 €

Overuren moeten bovenop het loon betaald worden. Als de dag- of weekgrens (ofwel gemiddeld 8 uur/dag of 38 uur/week) wordt overschreden, moet een supplement van 50 % worden betaald.

Overuren op zon- of feestdagen moeten dubbel worden betaald.

Sociale bijdragen

Elke werknemer moet sociale bijdragen betalen. Studenten kunnen hiervan worden vrijgesteld als ze een contingent van 50 werkdagen per jaar niet overschrijden. De studenten (en hun werkgevers) kunnen het saldo van dat contingent nagaan dankzij de internettoepassing 'Student@work 50 daysExterne link'.

Vanaf de 51e werkdag moeten normale sociale bijdragen worden betaald.

Meer info op de website Student@workExterne link

Solidariteitsbijdrage

Studenten die geen sociale bijdrage betalen, zijn onderworpen aan een solidariteitsbijdrage.

Die solidariteitsbijdrage bedraagt:

  • 2,71 % van het brutoloon ten laste van de student
  • 5,42 % van het brutoloon ten laste van de werkgever

Werk

Niet gevonden wat u zocht?