U bent hier

Studentenjob: loon

Het overeengekomen loon moet op de arbeidsovereenkomst worden vermeld. De student heeft recht op het mimimumloon van de activiteitensector waarin hij werkt. Het Toezicht op de Sociale Wetten kan inlichtingen verstrekken over deze loonschalen.

Meer informatie over het salaris van studenten op de website student@work van de FOD Sociale Zekerheid.