U bent hier

Werken bij de overheid

Als u zich ten dienste wilt stellen van de samenleving, dan is een openbare functie misschien iets voor u. De overheid is een aantrekkelijke werkgever omdat zij:

 • toegankelijk is voor mensen met allerlei opleidingen en studieniveaus
 • erg uiteenlopende functies biedt, in allerlei verschillende gebieden
 • echte kansen biedt om een loopbaan uit te bouwen

De overheidssector omvat:

 • de federale overheidsdiensten
 • de diensten van gewesten en gemeenschappen
 • de provinciale en gemeentelijke diensten (inclusief het OCMW)
 • speciale diensten zoals het leger, het Rekenhof, de rechterlijke macht, …

Twee soorten functies

Bij de overheid zijn er twee soorten functies:

 • Ambtenaren in een statutaire functie worden vast benoemd. De arbeidsvoorwaarden voor statutaire functies worden bepaald door een geheel van teksten.
 • Ambtenaren in een contractuele functie worden, net als in de privésector, aangeworven met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur.

Wie kan solliciteren?

De voorwaarden om bij de overheid te solliciteren, zijn afhankelijk van de specifieke functie. Om te solliciteren voor een functie:

 • als statutair werknemer, moet u Belg zijn of afkomstig zijn uit een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, en beantwoorden aan de vereisten van de functie (opleidingsniveau, ervaring, ...).
 • als contractueel werknemer zijn er geen nationaliteitsvereisten.

Voor sommige gevoelige functies moet u altijd Belg zijn, ongeacht of het gaat om een statutaire of contractuele functie. Dat is bijvoorbeeld het geval voor functies waarin u moet verbaliseren of rechtshandelingen stellen, en voor functies die de belangen van het land verdedigen, zoals diplomaat.

Meer informatie over de selectieprocedures op de site van Selor

Meer informatie op FedWeb, de portaalsite van het federale personeel