U bent hier

Werkloosheid

De werkloosheidsverzekering is een onderdeel van de sociale zekerheid. Ze voorziet vooral in uitkeringen die verloren beroepsinkomsten moeten vervangen. Verschillende partijen spelen een rol op het gebied van werkloosheid.

Organisatie

De organisatie en het beheer van de werkloosheidsverzekering zijn de verantwoordelijkheid van een federale openbare instelling: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Lijst van de RVA-kantoren

Uitbetaling van de uitkeringen

De uitbetaling van de uitkeringen en de verwerking van de individuele dossiers gebeurt ofwel door een openbare instelling, de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW), ofwel door een erkende vakbond:

Arbeidsbemiddeling

De arbeidsbemiddeling voor werklozen wordt georganiseerd door openbare gewestelijke diensten:

  • de VDAB in het Vlaams Gewest
  • Actiris in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • FOREM in het Waals Gewest
  • het Arbeitsamt voor de Duitstalige Gemeenschap

Meer informatie over de verdeling van bevoegdheden inzake werkloosheid vindt u op de site van de RVA.

Creëer uw job

Creëer uw job

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  heeft een nieuwe uitgave van zijn brochure 'Wegwijs in de overstap van werkzoekende naar zelfstandige' gepubliceerd. Deze brochure is de onmisbare gids voor werkzoekenden die zelfstandige willen worden.