U bent hier

Volledige werkloosheid : rechthebbenden

De volgende drie groepen hebben recht op een werkloosheidsuitkering:

  • personen die werkloos zijn na een periode van werk
  • personen die werkloos zijn na een werkloosheidsonderbreking
  • personen die werkloos zijn na het einde van hun studies

Werkloosheid na een periode van werk

Om toegang te krijgen tot het systeem van werkloosheidsuitkeringen moet u normaliter een aantal dagen hebben gewerkt gedurende een bepaalde periode. Die periode heet de 'referteperiode'. De referteperiode en het aantal gewerkte dagen verschillen per leeftijd.

Werkloosheid na een werkloosheidsonderbreking

Als u in een periode van drie jaar voor uw aanvraag al een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen (zelfs al was het maar voor een dag), dan hoeft u niet opnieuw een wachttijd door te maken of uw aantal gewerkte dagen te bewijzen. De periode van drie jaar kan in bepaalde omstandigheden worden verlengd, bijvoorbeeld als u uw loopbaan heeft onderbroken.

Werkloosheid na het einde van de studies

Jongeren die hun studies beëindigen kunnen onder bepaalde voorwaarden een werkloosheidsuitkering krijgen. Die uitkering heet 'wachtuitkering'.