U bent hier

Volledige werkloosheid : voorwaarden

Toelaatbaarheidsvoorwaarden

Wie toegelaten wil worden tot het systeem van werkloosheidsuitkeringen, moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Er bestaan drie scenario's:

 • werkloosheid na afloop van de studies. In deze situatie wordt u pas tot het systeem toegelaten na een wachtperiode
 • werkloosheid na een periode van werk. In deze situatie moet u gedurende een bepaalde tijd betaald werk hebben uitgevoerd
 • werkloosheid na een werkloosheidsonderbreking.

Toekenningsvoorwaarden

Om ook werkelijk een uitkering te krijgen, moet u aan verschillende toekenningsvoorwaarden (of vergoedingsvoorwaarden) voldoen:

 • u woont in België
 • u bent niet verantwoordelijk voor het verlies van uw baan
 • u heeft recht op geen enkele vorm van loon (salaris, ontslagvergoeding …)
 • u werkt niet voor een derde of u voert geen werk uit dat voordeel oplevert (bijvoorbeeld uw eigen huis bouwen)
 • u bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt
 • u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt

Deze voorwaarden moet u naleven tijdens de hele duur van uw werkloosheid.

Procedure

 • U moet een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indienen bij een uitbetalingsinstelling, dat wil zeggen: een vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).
 • U moet zich als werkzoekende inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of het Arbeitsamt).
 • U moet aan het eind van de maand uw controlekaart inleveren bij de uitbetalingsinstelling.

Meer informatie over de volledige werkloosheid vindt u op de site van de RVA.