Volledige werkloosheid : voorwaarden


 

Toelaatbaarheidsvoorwaarden

Wie toegelaten wil worden tot het systeem van werkloosheidsuitkeringen, moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Er bestaan drie scenario's:

 • Werkloosheid na afloop van de studies. In deze situatie wordt u pas tot het systeem toegelaten na een wachtperiode.
 • Werkloosheid na een periode van werk. In deze situatie moet u gedurende een bepaalde tijd betaald werk hebben uitgevoerd.
 • Werkloosheid na een werkloosheidsonderbreking.

Meer informatie over de toelaatbaarheidsvoorwaardenExterne link vindt u op de site van de RVA.

Toekenningsvoorwaarden

Om ook werkelijk een uitkering te krijgen, moet u aan verschillende toekenningsvoorwaarden (of vergoedingsvoorwaarden) voldoen.

 • U woont in België.
 • U bent niet verantwoordelijk voor het verlies van uw baan.
 • U heeft recht op geen enkele vorm van loon (salaris, ontslagvergoeding …).
 • U werkt niet voor een derde of u voert geen werk uit dat voordeel oplevert (bijvoorbeeld uw eigen huis bouwen).
 • U bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
 • U heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Deze voorwaarden moet u naleven tijdens de hele duur van uw werkloosheid.

Meer informatie over de toekenningsvoorwaardenExterne link vindt u op de site van de RVA.

Procedure

 • U moet een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indienen bij een uitbetalingsinstelling, dat wil zeggen: een vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)Externe link.
 • U moet zich als werkzoekende inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDABExterne link, ActirisExterne link, ForemExterne link of het ArbeitsamtExterne link).
 • U moet aan het eind van de maand uw controlekaart inleveren bij de uitbetalingsinstelling.

Meer informatie over de volledige werkloosheidExterne link vindt u op de site van de RVA.

Werk

Niet gevonden wat u zocht?