Du 2 mai 2017 au 30 juin 2017 inclus, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement organise une consultation publique sur le projet de Plans de gestion pour Natura 2000 dans la partie belge de la mer du Nord (2018-2023).

Le projet de ‘Plans de gestions pour Natura 2000 dans la partie belge de la mer du Nord (2018-2023)’ a été établi en exécution de l’arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées. 

Français

Hier eine kurze Erinnerung für Kleinunternehmen. Seit dem 1. Juli 2016 und unter bestimmten Bedingungen besteht keine Pflicht mehr, eine jährliche Liste der mehrwertsteuerpflichtigen Kunden zu hinterlegen.

Allemand

Een kleine herinnering voor de kleine ondernemingen: sedert 1 juli 2016 en onder bepaalde voorwaarden moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige klanten (klantenlisting) indienen.

Voor meer informatie kunt u de website van de FOD Financiën raadplegen

Néerlandais

Voici un petit rappel pour les petites entreprises. Depuis le 1er juillet 2016 et sous certaines conditions, il n’est plus obligatoire de déposer une liste annuelle des clients assujettis à la TVA (listing clients).

Pour plus d’informations, consultez le site du SPF Finances.

Français

Die Steuersätze für die steuerliche und soziale Regularisierung werden zum 1. Januar 2017 erhöht. Aus diesem Grund sind die Regularisierungserklärungen jetzt am Ende des Jahres 2016 zahlreicher. Um die große Zahl von Anträgen bewältigen zu können, sind die Büros der Kontaktstelle für Regularisierungen am 27. bis 30. Dezember 2016 geöffnet.

Allemand


Am 1. Januar 2017 fusionieren der Fonds für Berufskrankheiten (FBK) und der Fonds für Arbeitsunfälle (FAU) und bilden Fedris, die Föderalagentur für Berufsrisiken.

Fedris übernimmt damit alle Aufgaben des FBK und des FAU. Da es somit nur noch eine öffentliche Einrichtung gibt, ist die Vorgehensweise für den Bürger nun für alles, was berufliche Risiken betrifft, einfacher.

 

Fedris kümmert sich unter anderem um:

Allemand

Op 1 januari 2017 zullen het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) fuseren tot Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

Fedris zal alle opdrachten van het FBZ en het FAO op zich nemen. Aangezien er nog slechts één openbare instelling zal zijn, zal het voor de burger eenvoudiger worden om stappen te ondernemen voor alles wat beroepsrisico’s betreft.

Néerlandais

My2050

Le service Changements climatiques du SPF Santé Publique a lancé un outil web éducatif appelé “My2050”. Celui-ci permet aux citoyens – et aux élèves du 3e dégré du secondaire en particulier – de développer eux-mêmes un scénario pour la transition vers une société bas carbone d’ici 2050.

Français

My2050Op 5 oktober 2016 lanceerde de federale Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid de educatieve webtool “My2050”.

Deze online tool biedt de burgers - en leerlingen van de derde graad secundair in het bijzonder - de mogelijkheid zelf een scenario uit te werken voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.

Néerlandais

Radon is een radioactief gas dat aanwezig is in de bodem en in gesteenten. In België is het aanwezig in de ondergrond in veranderlijke hoeveelheden. Het gevaar van radon ligt hem in het feit dat het uit de ondergrond kan ontsnappen en gebouwen binnendringen. Wanneer radon wordt ingeademd, tast het de longen aan en kan het kanker veroorzaken. In België leidt radon elk jaar tot zo’n 480 gevallen van longkanker.

Van 1 oktober 2016 tot 31 januari 2017 waarschuwt de Radonactie voor de gevaren van radon en biedt ze de burgers de mogelijkheid een detector te bestellen.  

Néerlandais

Pages