Is uw diploma geldig in het buitenland?

 

Legalisatie van diploma's

Een Belgisch diploma wordt in het buitenland alleen erkend als u het laat legaliseren. Legaliseren is het voor echt laten verklaren van de handtekening op diploma's, getuigschriften en slaagattesten.

Meestal verloopt de legalisatieprocedure in drie opeenvolgende fasen:

1. Legalisatie door de bevoegde Gemeenschap

 
In sommige gevallen zorgt het bestuur van de gemeente waar de school zich bevindt voor de legalisatie.

Legalisatie in de Vlaamse Gemeenschap
Legalisatie in de Franse Gemeenschap (fr)
Site van de Duitstalige Gemeenschap

2. Legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken


De procedure verschilt naargelang het land waarin u uw diploma wilt gebruiken. De FOD Buitenlandse Zaken heeft een zoekmachine ontwikkeld die u toont welke stappen u moet ondernemen naargelang het type document en het gekozen land.

3. Legalisatie door de ambassade van het land van bestemming


Zoek een ambassade op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Opmerkingen:

  • Legalisatie is geen waarborg voor de kwaliteit van het diploma. Het bewijst alleen dat de handtekeningen op de documenten echt zijn.
  • Diploma's uitgereikt door privéscholen kunnen niet worden gelegaliseerd door de gemeenschappen.

 

Erkenning van diploma's in Europa

Stelsels voor de erkenning van diploma's in Europa op de site 'Uw Europa'

 

NARIC-centra en ENIC-netwerk


De NARIC-centra (National Academic Recognition and Information Centres) vormen een Europees netwerk van nationale centra die informatie verstrekken over de erkenning van diploma's in Europa. De centra werken samen met het ENIC-netwerk (European Network of National Information Centres) dat werd opgericht door de Europese Commissie en de Unesco.

Europass


Europass is een gratis dienst die Europese burgers helpt een duidelijker beeld te geven van hun vaardigheden en kwalificaties. Europass bestaat uit verschillende gestandaardiseerde documenten die een overzicht geven van behaalde diploma's, talenkennis en buitenlandse ervaring, zoals het Erasmusprogramma. In elk Europees land is er een nationaal Europasscentrum.

Opmerking: de Europassdocumenten zijn geen officiële erkenning van uw kwalificaties. Ze helpen enkel om uw vaardigheden ook in een andere lidstaat te verduidelijken.