Bijscholing

Bent u leraar of personeelslid van een onderwijsinstelling? Wenst u één of meerdere opleidingen te volgen en u gedurende uw hele loopbaan bij te scholen? Dan zijn dit de mogelijke opties:

In de Vlaamse Gemeenschap

Jaarlijks kent de Vlaamse Gemeenschap een opleidingsbudget toe aan de scholen. Dit is bestemd voor de financiering van de bijscholing van het onderwijspersoneel. Voorts moet de school jaarlijks een opleidingsplan vastleggen waarin zij de opleidingsdoelstellingen aangeeft, maar ook de kosten die door het budget gedekt zullen worden. Het opleidingsplan kan toegespitst zijn op bepaalde competenties, afhankelijk van de prioriteiten van elke instelling.

Verdere informatie over de bijscholing in de Vlaamse Gemeenschap

In de Franse Gemeenschap

De personeelsleden van onderwijsinstellingen en PMS-centra van de Franse Gemeenschap moeten 6 halve dagen opleiding volgen per jaar. Zij kunnen ook cursussen volgen op vrijwillige basis. De vorming tijdens de loopbaan wordt georganiseerd door het Institut de la formation en cours de carrière (IFC), door de onderwijsnetten alsook door de schooldirecties of inrichtende machten.

Verdere informatie over de bijscholing in de Franse Gemeenschap (fr)

In de Duitstalige Gemeenschap

Bijscholing is verplicht in de Duitstalige Gemeenschap. De onderwijzers kiezen vrij hun opleidingen uit een lijst cursussen die is opgesteld op basis van een pedagogisch plan dat is vastgelegd door het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. De onderwijzers kunnen ook deelnemen aan opleidingen die de inrichtende macht of het onderwijsnet waartoe zij behoren hun voorstelt. Verder kan elke school tot drie dagen (of zes halve dagen) opleiding per jaar organiseren. Het kan gaan om pedagogische conferenties of opleidingen die verband houden met het project van de instelling. Tot slot kunnen de leerkrachten, met instemming van hun instellingshoofd, individueel andere opleidingen volgen.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten