Leerplannen

Ongeacht het onderwijsnet (gemeenschapsonderwijs, vrij of officieel gesubsidieerd) hebben de gemeenschappen de basiscompetenties vastgelegd die elk onderwijsniveau moet verwerven via diverse programma's.

In de Vlaamse Gemeenschap

De ontwikkelingsdoelen zijn doelstellingen waar scholen bij hun leerlingen naar streven in het kleuteronderwijs en het buitengewoon onderwijs. De eindtermen zijn de basiskennis die u moet verwerven in het gewoon lager onderwijs, gewoon secundair onderwijs, de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs.

In het secundair onderwijs heeft de Vlaamse Gemeenschap eindtermen vastgelegd voor alle graden en vormen van opleiding (algemeen, beroeps, technisch ...). De doelstellingen werden bepaald voor alle cursustypes: basisopleiding, optionele cursussen, specifieke cursussen, beroepsvakken ...

Voor verdere inlichtingen kunt u de website onderwijsdoelen.be raadplegen.

In de Franse Gemeenschap

De 'socles de compétencesleggen de basiscompetenties vast die u moet verwerven voor het einde van de acht eerste jaren van het verplicht onderwijs, vanaf het eerste jaar basisschool tot het tweede middelbaar, dus. De competentiesokkels omschrijven niet alleen de stof die moet worden onderwezen, maar ook de 'manieren om te leren'.

De 'compétences terminaleszijn de competenties die u moet beheersen aan het eind van het secundair onderwijs.

De gemeenschapscommissie beroepen en kwalificaties analyseert de activiteiten en competenties die worden uitgeoefend in de ondernemingen. Op basis van deze vaststellingen werkt zij kwalificatie- en opleidingsprofielen uit. Deze leggen alle competenties vast die verworven moeten worden om na het secundair onderwijs het kwalificatiecertificaat te bekomen.

Verdere informatie via de site van Agers (Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique)(fr)

Verdere informatie over de kwalificatie- en opleidingsprofielen (fr)

In de Duitstalige Gemeenschap

Meer informatie over eindtermen en leerplannen vindt u op het onderwijsportaal van de Duitstalige Gemeenschap

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten