Zich kandidaat stellen als leerkracht

Jaarlijks doen de gemeenschappen een oproep tot kandidaten om tijdelijk te worden aangesteld binnen het gemeenschapsonderwijs. Deze oproep verschijnt in het staatsblad, in de pers en in de scholen. Om zich kandidaat te stellen moet men verplicht beschikken over de officiële formulieren (beschikbaar in de onderwijsinstellingen). Elke kandidatuur is één jaar geldig en moet jaarlijks hernieuwd worden.

Wat het vrij of officieel gesubsidieerd onderwijs betreft, gebeurt de aanwerving van personeel volstrekt onafhankelijk. De kandidaten kunnen dus vrij contact opnemen met de onderwijsinstellingen van dat net.

In de Vlaamse Gemeenschap:

In de Franse Gemeenschap:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten