Examencommissie

Wilt u opnieuw studeren, maar heeft u geen diploma secundair onderwijs? Kunt u zich niet in een onderwijsinstelling inschrijven omdat u het maximaal toegelaten aantal inschrijvingen heeft overschreden? Doe dan een beroep op de Centrale Examencommissie.
Met de examencommissie, een alternatieve examenprocedure, kunt u op een minder gebruikelijke manier een diploma behalen. Elk jaar organiseren de gemeenschappen examens voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs (algemeen, technisch, kunst- en beroepsonderwijs) en voor bepaalde richtingen van het hoger niet-universitair onderwijs.

In de Vlaamse Gemeenschap

Er zijn examencommissies voor het basisonderwijs en secundair onderwijs, maar niet voor het hoger onderwijs.

Categorieën en adressen van examencommissies in de Vlaamse Gemeenschap

Examencommissie van het hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap

Alle info vindt u op de website van de Examencommissie van het hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap (fr)

In de Duitstalige Gemeenschap

De Duitstalige Gemeenschap heeft alleen voor het secundair onderwijs een examencommissie.

Categorieën en adressen van examencommissies in de Duitstalige Gemeenschap (de)

Hoe kunt u zich voorbereiden op de examens?

U kunt zich op twee manieren op de examens voorbereiden:

  • U bereidt de examens alleen voor. Op de sites van de gemeenschappen vindt u de examenstof.
  • U volgt afstandsonderwijs.

Financiële steun

Wie in de Vlaamse Gemeenschap een opleiding start om een diploma algemeen secundair onderwijs, technisch onderwijs of beroepsonderwijs te behalen kan rekenen op een financiële steun in de vorm van opleidingscheques.


Meer informatie over financiële steun in de Vlaamse Gemeenschap

Sociale promotie

Behalve de Examencommissie bieden ook bepaalde scholen voor sociale promotie opleidingen om uw diploma lager of hoger onderwijs te behalen.