Toelatingsvoorwaarden in het hoger onderwijs

Algemene regels

Een student wordt toegelaten tot hogere studies (hogeschool en universiteit) als hij in het bezit is van een diploma hoger secundair onderwijs. De onderwijsvormen aso, tso en kso geven rechtstreeks toegang tot het hoger onderwijs. Wie een diploma beroepsonderwijs heeft, moet aanvullend een zevende jaar volgen alvorens toegelaten te worden tot het hoger onderwijs.

In de Vlaamse Gemeenschap:
Indien u niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden beslist de onderwijsinstelling over uw toelating.
Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

In de Federatie Wallonië-Brussel:
Voor studenten die niet over een diploma hoger secundair onderwijs beschikken of van wie het diploma niet erkend is, organiseren de universiteiten en de instellingen van hoger onderwijs toelatingsexamens. Wie daarvoor slaagt krijgt toegang tot het hoger onderwijs van de eerste cyclus; slagen staat echter niet gelijk aan een diploma hoger secundair onderwijs. 
Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel (fr) 

Toelatingsproef

Sommige studierichtingen kunt u pas volgen na het succesvol afleggen van een toelatingsproef. Proeven worden georganiseerd voor de richtingen audiovisuele en beeldende kunst, muziek en podiumkunsten, heelkunde en tandheelkunde.

Meer informatie over toelatingsproeven in de Vlaamse Gemeenschap
Meer informatie over toelatingsproeven in de Federatie Wallonië-Brussel (fr)

Numerus clausus

In sommige richtingen beperkt men de toegang tot de studies (of tot een studiecyclus) door een maximaal aantal studenten toe te laten. In de Federatie Wallonië-Brussel wordt de numerus clausus vooral toegepast in de studie geneeskunde, waar het aantal studenten wordt begrensd omdat het aantal RIZIV-nummers beperkt is.

Buitenlands diploma

De toelatingsvoorwaarden voor houders van een buitenlands studiebewijs zijn verschillend in de Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel.
Meer informatie over de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s
 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten