Rookverbod

In de Vlaamse Gemeenschap

Het is verboden te roken in open en gesloten ruimten van schoolinstellingen alsook tijdens buitenschoolse activiteiten.

In de Franse Gemeenschap

Het is verboden te roken in lokalen die worden bezocht door leerlingen van het kleuteronderwijs tot het secundair onderwijs (ongeacht of ze aanwezig zijn of niet) en ook op alle plaatsen die bij de onderwijsinstelling horen (bijvoorbeeld de speelplaats), binnen en buiten de afsluiting.

In de Duitstalige Gemeenschap

Het is streng verboden te roken in de lokalen van scholen, ongeacht of ze door leerlingen worden bezocht of niet.

Reglementering over roken van de Vlaamse Gemeenschap
Reglementering over roken van de Franse Gemeenschap (fr)
Reglementering over roken van de Duitstalige Gemeenschap (de)