Aanbod secundair onderwijs

Het secundair onderwijs bestaat uit vier graden en telt vier onderwijsvormen.

Het algemeen onderwijs (ASO) wordt ook wel het overgangsonderwijs genoemd en bereidt leerlingen voor op hogere studies. Het is een opleiding die zich vooral richt op theorie en algemene kennis.

Het technisch onderwijs (TSO) biedt net als het algemeen secundair onderwijs een theoretische opleiding, maar biedt daarnaast ook keuzevakken die concreter en technischer zijn.

Het beroepsonderwijs (BSO) laat toe om meteen na de studies een beroep uit te oefenen. Het is sterk op de praktijk gericht. Dit onderwijs biedt een of meerdere aanvullende jaren, de zogenoemde vierde graad.

Het kunstonderwijs (KSO) is op precies dezelfde manier georganiseerd als het technisch onderwijs. Het enige verschil is dat de keuzevakken over kunst gaan en niet over technische onderwerpen.

Opmerking:

Al deze studierichtingen geven toegang tot hogere studies. Om in het beroepsonderwijs een getuigschrift hoger secundair onderwijs te behalen, moet wel een aanvullend zevende jaar gevolgd worden. 

Meer informatie 

Het secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap
Het secundair onderwijs in de Franse Gemeenschap (fr)
Het secundair onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap (de)

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten