Sport en studie

De gemeenschappen stellen verschillende programma's en opties voor die toelaten sport te combineren met secundaire studies. Bijvoorbeeld: de optie 'sport' van de Vlaamse Gemeenschap en de opties 'sport études' en 'multi-sports' van de Franse Gemeenschap.

Voor topsporters bestaan er andere, specifieke programma's. Deze jongeren trainen veelal intensief en hebben nood aan onderwijs dat beantwoordt aan precieze criteria.

Topsporthumaniora 

In de Vlaamse Gemeenschap laten topsportscholen leerlingen met een topsportstatuut A of B toe een curriculum op aangepaste wijze te volgen (22 lesuren algemene vorming en 10 lesuren topsport). Op die manier kan de combinatie van topsport en studie op een optimale wijze gebeuren. De leerling met een topsportstatuut kan zich in Vlaanderen inschrijven in een van de topsportscholen (locatie afhankelijk van de sporttak).

Voor de sporttakken voetbal, tennis en triatlon kan een leerling met een topsportstatuut F (flexibel leertraject buiten de topsportschool) school lopen in het reguliere onderwijs en toch genieten van individuele vrijstellingen van lessen (pakketten) en van gewettigde afwezigheden in het kader van topsport, onder verantwoordelijkheid van de club en/of persoonlijke trainer. 

In de Franse Gemeenschap laten topsporthumaniora jongeren erkend als topsporters, sportbeloften of trainingspartners toe een lessenrooster te volgen dat trainingsperiodes omvat om studies en het beoefenen van topsport verenigbaar te maken. De leerling volgt buiten de instelling zeven tot elf trainingsmomenten met een door de bond van de beoefende sport aangeduide monitor.

Voordelen van sportieve programma's

De topsporthumaniora en het topsportprogramma bieden verschillende voordelen aan de sporters:

 • gewettigde afwezigheid op school omwille van stages, competitie, deelname aan Olympische Spelen ...
 • opname in een ontwikkelings- of prestatieprogramma
 • sportieve en medische begeleiding (Federatie Wallonië-Brussel)
 • tussenkomst in de verplaatsingskosten (Federatie Wallonië-Brussel)

De statuten van topsporters

Om u in te schrijven voor een van de hierboven beschreven programma's moet u beschikken over een van de volgende statuten:

In de Vlaamse Gemeenschap:

 • Topsportstatuut A
 • Topsportstatuut B
 • Topsportstatuut F
 • Topsportbelofte (lager onderwijs)

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de afdeling Topsport van Sport Vlaanderen.

In de Franse Gemeenschap:

 • topsporter
 • sportbelofte
 • trainingspartner

De omschrijving van deze drie statuten staat op het sportportaal van de Franse Gemeenschap. De sportbond vaardigt deze statuten uit en selecteert sporters volgens eigen criteria. Vervolgens dient de bond het dossier in bij de bevoegde minister.

Meer weten...

Lijst met door Adeps erkende federaties (fr)

Meer informatie over sportfederaties in Vlaanderen (nl)

 

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten