Sport en studie

De gemeenschappen stellen verschillende programma's en opties voor die toelaten sport te combineren met secundaire studies. Bijvoorbeeld: de optie 'sport' van de Vlaamse Gemeenschap en de opties 'sport études' en 'multi-sports' van de Franse Gemeenschap.

Voor topsporters bestaan er andere, specifieke programma's. Deze jongeren trainen veelal intensief en hebben nood aan onderwijs dat beantwoordt aan precieze criteria.

Topsporthumaniora in de Vlaamse Gemeenschap

In de Vlaamse Gemeenschap kan een als 'topsporter' erkende leerling:

 • zich ofwel inschrijven in een normale school en genieten van voordelen die toelaten studie en sport te combineren
 • of zich inschrijven in een van de topsportscholen van Vlaanderen

Topsporthumaniora in de Franse Gemeenschap

Topsporthumaniora laten als topsporters erkende jongeren, sportbeloften of trainingspartners toe een lessenrooster te volgen dat trainingsperiodes omvat om studies en het beoefenen van topsport verenigbaar te maken. De leerling volgt buiten de instelling zeven tot elf trainingsmomenten met een door de bond van de beoefende sport aangeduide monitor.

Voordelen van sportieve programma's

De topsporthumaniora en het topsportprogramma bieden verschillende voordelen aan de sporters:

 • gewettigde afwezigheid op school omwille van stages, competitie, deelname aan Olympische Spelen ...
 • sportieve en medische begeleiding
 • tussenkomst in de verplaatsingskosten

De statuten van topsporters

Om u in te schrijven voor een van de hierboven beschreven programma's moet u beschikken over een van de volgende statuten:

In de Vlaamse Gemeenschap:

 • Topsport a
 • Topsport b
 • sportbelofte

De omschrijving van deze statuten staat op de site van Sport Vlaanderen.
 

In de Franse Gemeenschap:

 • topsporter
 • sportbelofte
 • trainingspartner

De omschrijving van deze drie statuten staat op het sportportaal van de Franse Gemeenschap. De sportbond vaardigt deze statuten uit en selecteert sporters volgens eigen criteria. Vervolgens dient de bond het dossier in bij de bevoegde minister.

 

Meer weten ...

Informatie over de sportbonden en topsporters in Vlaanderen
Lijst met door Adeps erkende federaties (fr)