Inschrijvingsgeld

De toegang tot het onderwijs is gratis voor leerplichtigen. Er wordt dus geen inschrijvingsgeld gevraagd in het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

Studenten in het hoger onderwijs moeten wel inschrijvingsgeld betalen. Het bedrag wordt jaarlijks door de gemeenschappen vastgelegd. Bovenop het inschrijvingsgeld kunnen ook andere kosten worden aangerekend:

  • bijkomend inschrijvingsgeld (voor onderdanen van een land dat niet tot de Europese Unie behoort)
  • onkosten die voortvloeien uit reële kosten (syllabi, fotokopieën, specifiek materiaal, pedagogische reis …)

Bedrag van het inschrijvingsgeld

In de Vlaamse Gemeenschap

De hogere studies zijn georganiseerd in opleidingseenheden die overeenstemmen met een aantal studiepunten. Het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van het soort contract (diploma-,credit- of examencontract), het aantal studiepunten en het statuut van de student (al dan niet beursstudent).

Raadpleeg de barema's voor dit schooljaar 

In de Franse Gemeenschap

Het bedrag van het inschrijvingsgeld hangt af van het onderwijstype (universitair, hoger niet-universitair of hoger kunstonderwijs) en van het statuut van de student (beursstudent, niet-beursstudent, van eenvoudige afkomst …)

Raadpleeg de website van de Agers voor meer informatie over de studiekosten en de wettelijke barema’s van de Franse Gemeenschap (fr).

Vermindering van de inschrijvingskosten

Beursgerechtigde studenten hebben recht op een verlaagd inschrijvingsgeld. Studenten die niet in aanmerking komen voor een beurs maar over beperkte financiële middelen beschikken, worden 'bijna-beursstudenten' genoemd. Zij komen in aanmerking voor een vermindering van de studiekosten.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten