Kostenbeheersing

In de drie gemeenschappen is de toegang tot het onderwijs gratis voor wie onder de leerplicht valt. De scholen van het gemeenschapsonderwijs of het gesubsidieerd onderwijs mogen geen schoolgeld vragen.

Toch zijn bepaalde onkosten voor schoolbenodigdheden of uitstappen ten laste van de ouders. De gemeenschappen leggen het maximale bedrag van deze kosten vast.

In de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap stelde een lijst op van benodigdheden waarover leerlingen van het basisonderwijs gratis moeten kunnen beschikken.

Meer informatie over kostenbeheersing in het basis- en secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

In de Franse Gemeenschap

Voor het begin van het schooljaar moeten de ouders of de meerderjarige leerlingen schriftelijk op de hoogte gebracht worden van een raming van de te betalen kosten.

Meer informatie over het gratis onderwijs in de Franse Gemeenschap (fr).

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten