Kunstonderwijs

Heeft u of een van uw kinderen zin om in uw vrije tijd artistiek bezig te zijn? Aan de academie of aan het conservatorium kunt u opleidingenbeeld, dans, muziek en woord volgen.

In de Vlaamse Gemeenschap

Het DKO (Deeltijds kunstonderwijs) omvat vier graden:

  • de lagere graad
  • de middelbare graad
  • de hogere graad
  • de specialisatiegraad

Zelfs als elke graad wordt afgesloten met een getuigschrift, geven de studies geen recht op een diploma. Ze vormen wel een degelijke basisopleiding voor leerlingen die hun kunststudies op een hoger niveau willen voortzetten.  

In de Franse Gemeenschap

In het ESAHR (Enseignement secondaire artistique à horaire réduit) zijn er vier lespakketten mogelijk:

  • het voorbereidende lespakket: vooral bedoeld voor jonge kinderen en omvat de lessen die een initiatie tot kunst in de praktijk zijn
  • het opleidingspakket: omvat de eerste jaren basislessen in de kunst
  • het kwalificatiepakket: omvat de laatste jaren van de artistieke basisopleiding in een minimale vorm van georganiseerd onderwijs
  • het overgangspakket: omvat de laatste jaren van de basislessen kunst in een vorm die de organisatie van de studies versterkt

Aan het einde van het opleidingspakket moet de leerling kiezen tussen de kwalificatie- en de overgangspakketten. Deze keuze zal afhangen van zijn ambitie. Het overgangspakket richt zich meer tot leerlingen die hogere kunststudies willen aanvatten of die een hoog kennisniveau willen bereiken. Dit lessenrooster is dus veeleisender dan dat van het kwalificatiepakket.
De opleidings- en kwalificatiepakketten worden afgesloten met een getuigschrift. Het overgangspakket wordt afgesloten met een diploma.

Decreet over de organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap (fr)

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten