Alexia Bertrand

Alexia Bertrand

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee

Bevoegdheden

  • FOD Beleid en Ondersteuning: gezamenlijk gezag met de minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Digitalisering
  • gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie, de minister van Financiën en de minister van Pensioenen: Financial Services and Markets Authority (FSMA)
  • Consumentenzaken: gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie

Samenstelling beleidscel

Raadpleeg de samenstelling van de strategische beleidscel van staatssecretaris Alexia Bertrand.

Raadpleeg de samenstelling van de beleidsorganen van de federale regeringsleden.