U bent hier

btw

De btw is een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die stapsgewijs wordt geïnd, namelijk bij elke stap in het productie- en distributieproces. De btw is dus de toegevoegde waarde die bij elke stap wordt belast.

De toegepaste tarieven verschillen volgens de aard van de belaste goederen of diensten.

Voorbeeld

Een producent verkoopt een gsm aan een groothandelaar voor 100 euro. Hij factureert hem een btw van 21 euro, die hij aan de administratie stort via zijn btw-aangifte.

De groothandelaar verkoopt dezelfde gsm aan een kleinhandelaar voor 120 euro. Op de factuur wordt een btw van 25,20 euro aangerekend. De groothandelaar vermindert in zijn btw-aangifte de 21 euro die hem werden aangerekend door de producent en vult in de rubriek 'verschuldigde btw' de btw in die hij van de kleinhandelaar heeft ontvangen, namelijk 25,20 euro. De administratie int het verschil, namelijk 4,20 euro.

De kleinhandelaar verkoopt de gsm aan een consument voor 150 euro + 31,50 euro btw. De consument betaalt dus in totaal 181,50 euro. De kleinhandelaar vult in zijn btw-aangifte de 25,20 euro in die hem werden aangerekend door zijn leverancier, en vermeldt in de rubriek 'verschuldigde btw' de 31,5 euro die hij aan de consument heeft aangerekend. De administratie int het verschil, namelijk 6,30 euro.

De administratie int door gefractioneerde betalingen de volgende btw: 21 + 4,20 + 6,30 = 31,50 euro. Dit komt overeen met de btw die de eindgebruiker heeft betaald.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de site van de federale fiscale administratie:

Btw op aankopen in het buitenland

Bij aankopen in een ander land van de Europese Unie is de prijs all-in, d.w.z. dat u niet opnieuw btw hoeft te betalen of invoerrechten (anders dan wanneer u goederen van buiten de Europese Unie meebrengt). Dit geldt zowel wanneer u in een ander land gaat winkelen als wanneer u goederen via internet, per post of telefoon bestelt.

Wanneer u als particulier een wagen aankoopt in het buitenland om hem in België onder uw naam in te schrijven, moet u daarentegen enkele regels in acht nemen.