btw

De btw is een belasting op goederen en diensten die uiteindelijk door de eindverbruiker wordt gedragen en die door de Schatkist gefractioneerd wordt geïnd, namelijk bij elke transactie in het productie- en distributieproces. In elke schakel van het productie- en distributieproces kan de belasting die betaald werd op de inputs immers door de belastingplichtige worden afgetrokken, waardoor hij enkel het verschil tussen de geïnde btw en de afgetrokken btw aan de Schatkist moet storten. De btw is dus een eenmalige verbruiksbelasting in hoofde van de eindverbruiker die d.m.v. gefractioneerde betalingen wordt voldaan.

De toegepaste tarieven verschillen volgens de aard van de belaste goederen of diensten.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de site van de federale fiscale administratie:

Btw op aankopen in het buitenland

Bij aankopen in een ander land van de Europese Unie is de prijs all-in, d.w.z. dat u niet opnieuw btw hoeft te betalen of invoerrechten (anders dan wanneer u goederen van buiten de Europese Unie meebrengt). Dit geldt zowel wanneer u in een ander land gaat winkelen als wanneer u goederen via internet, per post of telefoon bestelt.

Wanneer u als particulier een wagen aankoopt in het buitenland om hem in België onder uw naam in te schrijven, moet u daarentegen enkele regels in acht nemen.