Aftrekken van voorbelasting

De belastingplichtige mag de geheven belasting van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten, in aftrek brengen op de belasting die hij verschuldigd is. Het gaat dan wel alleen over gebruiken voor handelingen die onderworpen zijn aan btw (of gelijkgesteld, zoals intracommunautaire uitvoer of leveringen). Deze aftrek gebeurt met de btw-aangfite (driemaandelijks of maandelijks).

De btw die betrekking heeft op een goed dat zowel voor privé- als professionele doeleinden gebruikt wordt, is in principe enkel aftrekbaar ten belope van het deel dat voor professioneel gebruik bestemd is.

Meer informatie over de aankoop van een investeringsgoed bij een niet-btw-belastingplichtige.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten