U bent hier

Bijzondere regelingen

Aangezien de normale btw-regeling aanzienlijke verplichtingen meebrengt, die voor kleine ondernemingen moeilijk te vervullen zijn, zijn bijzondere weliswaar facultatieve, regelingen voorzien.

Forfaitair regime voor kleine ondernemingen

Om het forfaitair regime te kunnen genieten moet een kleine onderneming:

  • een jaarlijkse omzet hebben die niet hoger is dan 750 000 euro (exclusief btw)
  • hoofdzakelijk handelen met particulieren en zijn activiteiten in bepaalde vastgestelde sectoren uitoefenen (voorbeeld: slager, bakker, kapper ...)

Volgens deze regeling moeten de btw-plichtigen hun inkomsten niet van dag tot dag optekenen. Hun omzet wordt op een forfaitaire manier bepaald.

Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

Kleine ondernemingen waarvan de omzet lager is dan 25 000 euro per jaar kunnen een vrijstellingsregeling van belasting genieten. De vrijgestelde ondernemingen kunnen geen btw innen op hun facturen, of btw aftrekken op hun aankopen. Ze moeten ook geen periodieke aangifte indienen.

Bijzondere regeling voor bepaalde landbouwbedrijven

Landbouwbedrijven zijn niet onderworpen aan de verplichtingen inzake facturering, aangifte en betaling van de btw, behalve wat hun intracommunautaire aankopen boven de drempel van 11 200 euro (excl. btw) betreft.

Andere bijzondere regelingen

Bijzondere regelingen bepalen de inning van btw op bepaalde goederen, zoals bijvoorbeeld tweedehandsgoederen.

De ondernemingen van bepaalde bedrijfstakken (bijvoorbeeld stomerijen) zijn vrijgesteld van de verplichtingen inzake btw, voor zover zij afstand doen van het recht op aftrek.

Ten slotte wordt ook een vrijstelling van btw-inschrijving toegekend aan personen met een zeer beperkte activiteit, namelijk bepaalde zelfstandige persmedewerkers.