Btw-plichtig

Alle personen die een economische activiteit uitoefenen op geregelde en zelfstandige basis, en hierbij goederen leveren of diensten verrichten die in het btw-wetboek zijn omschreven, zijn belastingplichtig. Het is niet belangrijk of de activiteit wordt uitgeoefend met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend en als hoofd of bijberoep. Meer informatie op de site van de FOD Financiën.

Uw aanvraag indienen

U moet uw btw-nummer aanvragen nadat u door de Kruispuntbank van Ondernemingen een ondernemingsnummer werd toegekend en voor u de economische activiteit die is onderworpen aan de btw start.

Daarvoor moet u een aangifte van de aanvang van uw activiteit (formulier 604A) indienen bij de FOD Financiën. 

De aanvraag om een ondernemingsnummer te activeren als btw-identificatienummer kan worden ingediend door de belastingplichtige zelf, door een accountant (of een belastingadviseur) of door een erkend ondernemingsloket.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten