Verplichtingen van de belastingplichtige

De belastingplichtige moet een aantal verplichtingen vervullen:

  • een aangifte van economische activiteit indienen (aanvang, wijziging en stopzetting van activiteit)
  • facturen opmaken, en de btw-ontvangstbewijzen of handelingen inschrijven in het dagboek van ontvangsten
  • een bewijskrachtige boekhouding houden, ten opzichte van de btw-administratie
  • elk jaar een lijst van belastingplichige klanten neerleggen (klantenlisting)
  • een overzicht van intracommunautaire handelingen indienen
  • de btw-aangifte binnen de voorgeschreven termijn indienen
  • het saldo aan btw ten gunste van de administratie binnen de voorgeschreven termijn betalen, en bij kwartaalaangiftes eventueel een voorschot betalen.

Meer informatie over de verschillende verplichtingen betreffende de btw op de website van de FOD Financiën.