Inkomstenbelasting

Er zijn vier verschillende vormen van inkomstenbelasting:

  • een belasting op het totale inkomen van inwoners van België, 'personenbelasting' genoemd (PB)
  • een belasting op het totale inkomen van binnenlandse vennootschappen, 'vennootschapsbelasting' (Ven.B) genoemd
  • een belasting op inkomsten van niet-inwoners, 'belasting van niet-inwoners' (BNI) genoemd
  • een belasting op inkomsten van andere Belgische rechtspersonen dan vennootschappen, 'rechtspersonenbelasting' (RPB) genoemd 

Deze belastingen worden vooraf geïnd via voorheffingen (onroerende, roerende en bedrijfsvoorheffing).

Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31 december.

De voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige heeft behaald of verkregen in het belastbare tijdperk.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Financiën.