U bent hier

Belasting op inkomsten van particulieren en zelfstandigen

De personenbelasting is verschuldigd door elke persoon, ongeacht zijn nationaliteit, die zijn domicilie of zetel van fortuin in België heeft gevestigd.

De belastingadministratie vestigt de belasting op basis van de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting.