Berekening van de belasting

Hier vindt u een algemeen schema van de berekening van de personenbelasting (PB).

De belastingheffing gebeurt volgens oplopende barema's:
- belastingvermindering voor gezinslasten
- belastingvermindering voor uitgaven die recht geven op een belastingvoordeel
- belastingvermindering voor vervangingsinkomsten, pensioenen
- belastingvermindering voor overuren die recht geven op een toeslag

= Basisbelasting

- belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong

= Totaal belastbaar inkomen

+ belasting op inkomsten die bijzonder belast zijn (bijvoorbeeld: roerende inkomsten, diverse inkomsten, meerwaarden, groepsverzekering …)

= Hoofdzakelijk

- voorheffingen, belastingkredieten, voorafbetalingen en andere verrekenbare bestanddelen
+ verhoging wegens gebrek of tekort aan voorafbetalingen
- bonificatie voor voorafbetalingen

= Belasting 'Staat'

+ belasting voor gewesten en gemeenschappen
+ verhoging van de belasting bij laattijdige afgifte, het niet-afgeven, of onjuist ingeven.

= Bedrag verschuldigd door of aan de belastingplichtige