U bent hier

Hulp bij de aangifte

Er zijn verschillende soorten hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting.

Brochures

Bij uw aangifte zitten brochures met toelichtingen die al op veel vragen een antwoord bieden.

Belastingadministratie

Als u meer informatie wenst, kunt u:

  • de website van de FOD Financiën raadplegen
  • telefoneren naar het contactcenter van de FOD Financiën (0257 257 57 – normaal tarief) elke werkdag van 8 tot 17 u.
  • zich naar het spreekuur van een ambtenaar van de belastingadministratie begeven. Dergelijke spreekuren vinden tijdens de indieningsperiode plaats in bepaalde gemeenten en winkelcentra.

Plaatselijk belastingkantoor

Als uw vraag ingewikkeld is of een onderzoek van uw persoonlijk dossier vergt, kunt u bij uw plaatselijk belastingkantoor terecht. De gegevens vindt u op uw aangifte.