Termijn (PB)

De termijn om uw belastingaangifte in te dienen bedraagt steeds minstens een maand, te rekenen vanaf het moment waarop de aangifte werd verstuurd. De uiterste indieningsdatum staat vermeld op uw aangifte.

Bijkomende termijn

U kunt een bijkomende termijn aanvragen. De procedure verschilt naargelang het gaat om een individuele, dan wel een collectieve aanvraag.

Individuele aanvragen moeten worden verstuurd naar de dienstchef van het belastingkantoor (de taxatiedienst) dat is vermeld op de aangifte.

Collectieve aanvragen, door personen of organisaties die zijn gespecialiseerd in het opstellen van aangiften, moeten worden gericht aan de dienstchef van de inspectie A.

Uitzonderingen

Bij overlijden: als de termijn die is vermeld op de aangifte niet is verlopen, hebben de erfgenamen, legatarissen of algemeen begiftigden, recht op een termijn van vijf maanden om de aangifte in te dienen.

Bepaalde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om een aangifte in de personenbelasting in te dienen.

Laattijdige aangifte

Heeft u uw aangifte niet binnen de termijn ingediend dan kan de administratie overgaan tot een aanslag van ambtswege.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten