Belastbare inkomsten

De belastbare inkomsten vormen de basis waarop de belasting wordt berekend. We kunnen vier verschillende categorieën belastbare inkomsten onderscheiden:

Voor elk van deze categorieën bestaan er specifieke regels om het netto-inkomen en de belastingheffing te berekenen. 

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Financiën.