Onroerende inkomsten aangeven

Onroerende goederen (gebouwde of ongebouwde) worden dubbel belast: via de onroerende voorheffing en via de personenbelasting.

Elke eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van een onroerend goed wordt verondersteld onroerende inkomsten te verkrijgen, zelfs voor de eigen woning die hij zelf bewoont (we spreken dan van een "fictief" inkomen). Dit onroerend inkomen moet worden vermeld in de aangifte. Deze inkomsten worden naargelang het geval bepaald op basis van het kadastraal inkomen, of van de huur.

In vele gevallen is het onroerend inkomen van de woning die u zelf betrekt vrijgesteld.

Meer informatie over de belasting van het onroerend inkomen op de website van de FOD Financiën.