U bent hier

Fiscale voordelen

Er zijn drie soorten fiscale voordelen:

  • aftrekbare uitgaven
  • belastingverminderingen
  • belastingkredieten
Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie op deze pagina behoort geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.
 
De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist. 
 
Algemene informatie over de zesde staatshervorming

 

Aftrekbare uitgaven

De aftrekbare uitgaven bestaan uit de uitgaven die u deed tijdens het belastbaar tijdperk en waardoor het netto belastbaar inkomen wordt verminderd.

Belastingverminderingen

Onder bepaalde voorwaarden geven uitgaven recht op een belastingvermindering tot een bepaald geplafonneerd bedrag. Deze uitgaven geven dus recht op een voordeligere belastingheffing op een bepaald bedrag.

Belastingkredieten

In tegenstelling tot aftrekken en belastingverminderingen zijn de uitgaven die recht geven op een belastingkrediet niet beperkt tot de verschuldigde belasting. Men spreekt ook van negatieve belasting omdat het fiscale voordeel dat hieraan is verbonden, betaald wordt aan de belastingplichtige. Dit gebeurt zelfs wanneer geen enkele belasting op zijn naam wordt ingekohierd.

Wilt u alles lezen over de belastingvoordelen van particulieren en zelfstandigen, bezoek dan de site van de FOD Financiën.