U bent hier

Betaling of terugbetaling

Als de belasting gevestigd is, verstuurt de belastingadministratie een aanslagbiljet dat de berekening van de belasting bevat.

Als de inhoudingen aan de bron lager zijn dan de verschuldigde belasting moet u het saldo betalen. Zijn de inhoudingen echter hoger dan de verschuldigde belasting dan heeft u recht op een terugbetaling.

Terugbetaald worden

Termijn om terugbetaald te worden

Normaal wordt het bedrag u terugbetaald op het einde van de tweede maand die volgt op:

 • de opmaak van het aanslagbiljet (de datum is erop vermeld)
 • de datum van de beslissing die u een ontheffing toekent (namelijk een belastingvermindering)

Het is niet mogelijk om deze termijn te verkorten. De termijn wordt gewoonlijk zelfs verlengd indien een terugbetaling is gevestigdten gunste van:

 • een nalatenschap
 • een onverdeeldheid
 • echtgenoten die feitelijk gescheiden zijn, gescheiden zijn van tafel en bed, of uit de echt gescheiden zijn
 • een persoon die zich in het buitenland heeft gevestigd

Terugbetalingswijze

Het bedrag wordt in principe terugbetaald aan de perso(o)n(en) die op het aanslagbiljet is/zijn vermeld.

De terugbetaling wordt uitgevoerd met een postassignatie of bankoverschrijving. Als uw bankrekeningnummer niet is vermeld op uw aanslagbiljet, als het niet correct is of als de gegevens van uw naam of adres niet kloppen, neem dan onmiddellijk contact op met uw ontvangkantoor. Het adres vindt u op uw aanslagbiljet.

Bij fiscale schulden

Als u recht heeft op een terugbetaling maar nog een fiscale schuld heeft, zal de terugbetaling niet of maar gedeeltelijk worden uitgevoerd. De ontvanger zal op uw terugbetaling het bedrag inhouden dat nodig is om de fiscale schuld in te lossen.

Belastingen betalen

Betalingstermijn

Het aanslagbiljet vermeldt de uiterste datum waarop de betaling op de rekening van de bevoegde ontvanger moet zijn uitgevoerd.

Algemeen geldt dat de betaling moet gebeuren binnen de twee maanden na het versturen van het aanslagbiljet.

Opgelet: wacht niet tot de uiterste datum om uw betalingsopdracht te versturen (postoverschrijving of bankoverschrijving) want het duurt enkele dagen voor het bedrag de rekening van de ontvanger bereikt.

Betaalmiddelen

U kunt uw belastingen op verschillende manieren betalen:• via een storting of overschrijving op de rekening van het ontvangkantoor :

 • via een postmandaat ten gunste van het ontvangkantoor
 • met een gecertificeerde cheque (de bank bevestigt dan dat er voldoende provisie is die gedurende 8 dagen vanaf de uitgiftedatum geblokkeerd blijft) ten gunste van het ontvangkantoor
 • met een bankkaart (Bancontact-Mister Cash) (enkel in een ontvangkantoor in Brussel)
 • aan de gerechtsdeurwaarder wanneer een vervolging werd ingesteld (opgelet, er zijn bijkomende kosten)

Het is niet mogelijk om betalingen uit te voeren:

 • in baar geld

De administratie stuurt een stortingsformulier of voorgedrukt overschrijvingsformulier met een gestructureerde mededeling. Als u dit formulier niet gebruikt, moet u deze mededeling zeker vermelden bij uw betaling.

Meer informatie op de website van de FOD Financiën.