Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Voor informatie over fiscaliteit kunt u zich richten tot de FOD Financiën of uw plaatselijk belastingkantoor.

Als u juridische zekerheid wenst over de manier waarop de wet zal worden toegepast op geplande verrichtingen of situaties (met name op het vlak van investering), dan moet u een aanvraag tot voorafgaande beslissing indienen.

Een voorafgaande beslissing kan worden omschreven als een handeling die de administratie juridisch bindt ten opzichte van de belastingplichtige. Het is het enige systeem dat rechtszekerheid verleent, voor zover de aanvrager de handelingen uitvoert zoals hij ze in de aanvraag heeft beschreven.

De schriftelijke aanvraag tot voorafgaande beslissing moet worden verstuurd naar de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën. Ze moet de volgende gegevens bevatten:

  • de identiteit van de aanvrager en eventueel ook die van betrokken partijen en derden
  • de beschrijving van zijn activiteiten
  • een volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting
  • een verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan

Meer informatie vindt u op de site van de Dienst Voorafgaande Beslissingen www.ruling.be.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten