Vennootschappen

Binnenlandse vennootschappen, verenigingen, inrichtingen of instellingen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als zij:

  • regelmatig zijn opgericht, naar Belgisch of buitenlands recht
  • een rechtspersoonlijkheid bezitten, naar Belgisch of buitenlands recht, publiek of privé
  • niet uitdrukkelijk worden uitgesloten van de vennootschapsbelasting
  • in België hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer hebben (hun fiscale domicilie)
  • in België of in het buitenland verrichtingen van winstgevende aard exploiteren